Χρυσόστομος Ντάσικος

Εμπορικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ.

Xrusostomos Dasikos

O κ. Χρυσόστομος Ντάσικος εντάχθηκε στο στελεχικό δυναμικό της εταιρείας τον Απρίλιο του 2004 ως Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής & Φαρμακείου. Το Μάιο του 2011 ανέλαβε επιπλέον καθήκοντα διευρύνοντας τις αρμοδιότητές του στο Τμήμα Φαρμακείου έχοντας την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης των Συμπληρωμάτων Διατροφής στην ελληνική αγορά. Το Δεκέμβριο του 2015 ο κ.Ντάσικος ανέλαβε την ανάπτυξη του Τμήματος Χονδρικής. Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing από το Atlanta Metropolitan College.

Το Νοέμβριο του 2021 ανέλαβε τα καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή και Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ο κ.Ντάσικος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.