Γιώργος Μανθόπουλος

Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

giorgos manthopoulos

Ο κ. Γιώργος Μανθόπουλος εντάχθηκε στο στελεχικό δυναμικό της KARABINIS MEDICAL τον Οκτώβριο του 2002 ως στέλεχος στο Τμήμα Πωλήσεων. Τον Μάρτιο του 2013 ανέλαβε την θέση της Εμπορικής Διεύθυνσης της εταιρείας έχοντας υπό την ευθύνη του την στρατηγική ανάπτυξη του συνόλου των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας στον τομέα του φαρμακείου, του χονδρεμπορίου, του νοσοκομείου, καθώς και των εξαγωγών. Διανύοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην εταιρεία με σημαντικά επιτεύγματα, τον Οκτώβριο του 2021 προήχθη στη θέση του Γενικού Διευθυντή και Αντιπρόεδρου Δ.Σ.

Ο κ. Μανθόπουλος γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.