Παναγιώτης Μαγουλάς

Οικονομικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ.

Panagiotis Magoulas

Είναι απόφοιτος του τμήματος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος του μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του ΙΕΣΟΕΛ.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2010 σε θέσεις τμήματος Λογιστηρίου και τα τελευταία πέντε έτη έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τον Νοέμβριο του 2021 ανέλαβε καθήκοντα Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.