Επισήμανση Απορρήτου

H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην οποία ανήκει ο  παρών δικτυακός τόπος www.karabinismedical.gr είναι μια παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική εταιρία ιατρικών αναλωσίμων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής , φυσικών προϊόντων περιποίησης και διαγνωστικών ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατροτεχνολογίας και ιατρικού εξοπλισμού με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα , συνεχώς από το έτος 1967. Η Εταιρία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (Λεωφόρος Λαυρίου αριθμός 151) και επεκτείνει πλέον τις δραστηριότητες της και στην διεθνή αγορά υγείας.

Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E  σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σκοπός της παρούσας  Επισήμανσης Απορρήτου

Η παρούσα Επισήμανση Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς είτε με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας, είτε με την καθ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία σας μαζί μας ( ενδεικτικά ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποστολή fax, ή υποβολή ή αποστολή οποιουδήποτε εγγράφου στην έδρα της Εταιρίας μας)  καθώς και για τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα που παρέχονται από εσάς και αποκτώνται από τρίτους, φυσική ή νομικά πρόσωπα, άλλες εταιρίες,  και άλλες πηγές. Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL  Α.Ε  θα επεξεργαστεί τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση του αιτήματος σας ή την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί σας, ή για τους σκοπούς εκτέλεσης εμπορικής συναλλαγής ή για την αποστολή ενημερώσεων  (newsletter) που εσείς ζητήσατε, αι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε  τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πλην των υπαλλήλων και συνεργατών της Εταιρίας  αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρία  ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E δεν θα μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε  χώρες εκτός Ελλάδος είτε εντός είτε εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας για την μεταφορά αυτή, και τους ειδικότερους όρους της.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από την ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E   για να εκτελέσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι σας, να αξιολογήσει και να απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα σας για παροχή πληροφοριών ή να επεξεργαστεί αιτήματα για πιθανή σύναψη σύμβασης εργασίας ή άλλου είδους συνεργασίας ή  να σας ενημερώσει για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που η Εταιρία προσφέρει και να εκτελέσει εμπορική συναλλαγή μαζί σας.

Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρίας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης εμπορικής συναλλαγής, εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης ή αιτήματός σας  και ενημέρωσης για την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας μας. Δεσμευόμαστε και επιβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν ή αποκαλυφθούν  σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς και συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL και τηρούνται για πέντε (5) έτη εκτός εάν κανονιστική ή άλλη διάταξη νόμου μας υποχρεώνει να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα .

Πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων

Έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E  για εσάς, να ζητήσετε την διόρθωση των δεδομένων σας, την διαγραφή τους καθώς και την μεταφορά τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας . Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, ή εάν δεν σας γίνει πρόταση πρόσληψης και επιθυμείτε να αφαιρέσετε τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με email στο: dataprotection@karabinismedical.gr.  Η Εταιρία  θα φροντίσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, είτε να σας ενημερώσει αναλυτικά για τους λόγους που ενδεχομένως   δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα σας.

Πόσο καιρό  η εταιρία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E  διακρατά  και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία παρέχονται στην εταιρία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E , είτε απευθείας από εσάς, είτε συλλέγονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Εταιρίας από τρίτες πηγές , αποθηκεύονται και διακρατώνται από την Εταιρία  για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, εφόσον  δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να τηρηθούν τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας κοινοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο  αποθηκεύονται στον Server της Εταιρίας (σε φυσικό Εξυπηρετητή “Server” της Εταιρίας ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E ή και στο σύστημα αλληλογραφίας Office 365 Microsoft).

Cookies

Τα Cookies δύναται να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η περιήγηση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και για διευκολυνθεί η αποτελεσματική διαδικασία εγγραφής. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο από τον διακομιστή (server) μιας ιστοσελίδας. Η εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου (web browser) είναι τμήμα του υπολογιστή σας. Ο web browser συνήθως δέχεται cookies αυτόματα αλλά μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να τα αρνείται. Εάν ανησυχείτε για τα cookies, σας συστήνουμε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του web browser. Παρακαλώ σημειώστε όμως, ότι μπορεί να μην είστε σε θέση να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας έχοντας απενεργοποιημένα τα cookies.

Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να περιηγηθείτε, διαβάσετε, ή κατεβάσετε πληροφορίες, εμείς συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ορισμένες «πληροφορίες επισκέπτη» από εσάς, όπως το όνομα του domain και πάροχου μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στο Ίντερνετ, την IP διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, και τις διαδικτυακές διευθύνσεις των ιστοσελίδων μέσω των οποίων συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας και να λάβουμε βοήθεια ώστε να κάνουμε τις ιστοσελίδας μας πιο χρήσιμες. Διαγράφουμε αυτές τις πληροφορίες μετά από κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες τότε δεν θα πρέπει να επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες μας.

Πώς ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας;

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε.  Η Εταιρία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E  διαθέτει Πολιτική Απορρήτου την οποία  τηρούν οι υπάλληλοι και συνεργάτες της και  στην οποία  περιγράφονται  οι αρχές και οι διαδικασίες που διέπουν την συλλογή και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων , σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό  Γενικό Κανονισμό  Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την Εθνική Νομοθεσία. Η εταιρία χρησιμοποιεί μια σειρά  τεχνικών  μέτρων ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών διακομιστών, VPN, firewalls, access controls και κρυπτογράφηση των δεδομένων της εφαρμογής και της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.

Μετατροπές

Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου  δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου  ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία ισχύος της παρούσας Ενημέρωσης Απορρήτου  αναγράφεται στην αρχή του κειμένου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία μαζί μας

Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E  συλλέγει, επεξεργάζεται, διακρατεί, μεταβιβάζει και εν τέλει διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller). Mπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, το σύστημα στο οποίο τα δεδομένα σας έχουν αποθηκευτεί  και την Επισήμανση Απορρήτου, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή διαγραφή ή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.  Τα ερωτήματα σας μπορούν να διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dataprotection@karabinismedical.gr.

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες σας.

Ισχύς από 1η Απριλίου 2018