Αλλαγές στην οργανωτική δομή της KARABINIS MEDICAL A.E.

Την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το Kick Off Meeting της εταιρείας KARABINIS MEDICAL Α.Ε. σε ένα εορταστικό κλίμα όπου ανακοινώθηκαν οι σημαντικότερες κατακτήσεις της εταιρείας για το έτος 2020 – 2021 καθώς και σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή.Continue reading