Ευχαριστούμε τους φαρμακοποιούς για την θετική και ενεργή συμμετοχή τους στην υπηρεσία HD Corner της εταιρείας μας.