Σκοπός του Συνεδρίου είναι να θέσει τους στόχους για να μπορούν οι συνεταιριστικές μονάδες να υποστηρίξουν το φαρμακείο στην άσκηση υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ήταν ανοικτή για όλους τους συνεταιρισμένους φαρμακοποιούς, με θέματα που αφορούν το πώς το φαρμακείο μέσα από την καθημερινή λειτουργία του θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες. Στη διάρκεια της δεύτερης μέρας, οι αντιπρόσωποι των ΣΥ.ΦΑ. όλης της χώρας συζήτησαν τις καινοτομίες και την ανάπτυξη του συνεταιριστικού δικτύου που αποτελεί σήμερα τον κορμό του φαρμακευτικού χονδρεμπορίου.